Trọng tâm

Chúng tôi xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu của mình một cách bền vững, tạo ra và cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng và đối tác nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm xã hội và môi trường. Chúng tôi mong muốn xây dựng một doanh nghiệp bền vững dựa trên:

NGUỒN NHÂN LỰC:

Tìm kiếm những người có năng lực và phù hợp để tiếp tục phát triển chiến lược bền vững của chúng tôi

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ:

Đáp ứng nhu cầu, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cung cấp các giá trị gia tăng. Liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

CÂN BẰNG SINH THÁI:

Có trách nhiệm với môi trường và đòi hỏi các nhà cung cấp của chúng tôi phải có trách nhiệm với môi trường.

 

Bài viết liên quan

Tầm nhìn hướng tới tương lai
Tầm nhìn hướng tới tương lai
Về Thành Luân
Về Thành Luân
Thuê xe tự lái và xu hướng tại thị trường Việt Nam
Thuê xe tự lái và xu hướng tại thị trường Việt Nam
Vận tải, hàng không sốt ruột với giá xăng dầu
Vận tải, hàng không sốt ruột với giá xăng dầu